2016-06-11-14-14-50

Adwokat prof. nadzw. dr hab. Anna Rakowska-Trela w 2002 roku ukończyła z wyróżnieniem (plasując się w pierwszej czwórce absolwetów z najlepszymi wynikami) studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

W tym samym roku rozpoczęła aplikację adwokacką oraz studia doktoranckie. W 2007 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego nadała jej stopień doktora nauk prawnych. Dnia 20 maja 2016 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ nadała jej stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa, bierze czynny udział w konferencjach naukowych, tak krajowych, jak i międzynarodowych. Od 2006 r. prowadzi w Łodzi kancelarię adwokacką, która mieści się przy ul. Uniwersyteckiej – między ul. Jaracza a Narutowicza.

 

 

Języki robocze: polski, angielski i hiszpański

speaks Englih

habla espanol