INFORMACJA O SPRAWIE CYWILNEJ
 

Niniejsza informacja ma służyć pomocą osobom, które występują w sprawach cywilnych w charakterze stron (uczestników). Znajdą w niej Państwo jasne i czytelne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące obowiązków w sprawie sądowej, jej przebiegu, czasu jej trwania i uczestnictwa w niej, kosztów jej prowadzenia i zasad ich ponoszenia.
Informacja została przygotowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie adwokat Anny Rakowskiej-Treli w kontaktach z Klientami w sprawach cywilnych.

W razie dalszych pytań – prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Kredytobiorca pozwany przez bank lub fundusz może wygrać!

29.04.2016, 12:30 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 12656

Kancelaria adwokat dr Anny Rakowskiej-Treli specjalizuje się w reprezentowaniu kredytobiorców w sprawach wytaczanych przez banki, fundusze sekurytyzacyjne oraz inne podmioty o należności z tytułu kredytów, pożyczek i in. Są to sprawy skomplikowane pod względem prawnym, jednak często zdarza się, że składając pozew instytucje finansowe popełniają błędy, które mogą prowadzić do oddalenia pozwu.

Cały artykuł...

Służebność przesyłu - wynagrodzenie dla właściciela nieruchomości

18.10.2015, 10:11 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 1023

Właściciel nieruchomości obciążonej infrastrukturą techniczna uprawniony jest do pobierania wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości...

Cały artykuł...

Możliwość dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy przez jednego współwłaściciela

18.10.2015, 10:19 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 1 | Liczba odwiedzin: 3974

...skoro dochodzenie wynagrodzenia za stanowi czynność zwykłego zarządu (co w orzecznictwie i w piśmiennictwie nie budzi wątpliwości), to każdy ze współwłaścicieli ma prawo dochodzić go w imieniu własnym, ale w interesie wszystkich współwłaścicieli...

Cały artykuł...

Skuteczność wydziedziczenia

12.10.2015, 16:46 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 1140

Samo wskazanie w testamencie przyczyny wydziedziczenia nie przesądza o skuteczności wydziedziczenia. Jego przyczyna musi rzeczywiście istnieć...

Cały artykuł...

Jeszcze o zasiedzeniu przez współwłaściciela...

14.12.2012, 17:41 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 1 | Liczba odwiedzin: 4888

Przy zasiadywaniu nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli mamy do czynienia z sytuacją indywidualnego posiadania całości nieruchomości, będącej przedmiotem współwłasności, przez jednego ze współwłaścicieli.

Cały artykuł...

Dopuszczalne jest zasiedzenie przez współwłaściciela

21.09.2011, 08:36 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 1 | Liczba odwiedzin: 10114

Z utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz doktryny wynika możliwość orzeczenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie przez jej współwłaściciela.

Cały artykuł...

Notatka nt. zasadności wniosku o dokumenty podatkowe w sprawie o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości

18.10.2015, 10:29 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 910

Przedsiębiorcy często w tego typu sprawach podnoszą zarzut istnienia umowy użyczenia...

Cały artykuł...

Aktywność dowodowa sądu odwoławczego a dwuinstancyjność postępowania

07.09.2012, 11:24 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 5368

Przeprowadzenie dowodów w postępowaniu odwoławczym powoduje naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania cywilnego

Cały artykuł...