Każda sprawa gospodarcza jest szczególna - nie ma dwóch podobnych spraw gospodarczych, przede wszystkim dlatego, że mogą one dotyczyć bardzo różnych rodzajów ludzkiej aktywności i dziedzin prawa. O powodzeniu w sprawie gospodarczej decydują drobne szczegóły, szybka, sprawna reakcja, aktywność w postępowaniu, pomysłowość w zgłaszaniu wniosków dowodowych i prawidłowa analiza przepisów prawa. Dlatego też w tego typu sprawach trzeba już w początkowym etapie skorzystać z pomocy profesjonalisty, mającego doświadczenie w dokonywaniu wykładni prawa i sporach sądowych.

 

W razie zamiaru powierzenia Kancelarii prowadzenia sprawy gospodarczej, mogą Państwo najpierw wypełnić i odesłać formularz dostępny poniżej. Ułatwi to nam wszystkim pracę i usprawni przygotowanie strategii.

 

Wysłanie wypełnionego formularza bez wcześniejszego kontaktu z Kancelarią zostanie potraktowane jako prośba o wycenę prowadzenia sprawy.

Imię i nazwisko/Firma:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Forma prawna Pani/Pana działalności:
Rodzaj i przedmiot działalności gospodarczej, której dotyczy sprawa:
Proszę krótko opisać, czego dotyczy spór:
Jeśli jest to spór o zapłatę, proszę podać kwotę, a jeśli nie - wycenić przedmiot sporu:
Kiedy i w jakich okolicznościach powstał spór:
Jakie dokumenty lub inne dowody świadczą o Pani/Pana racjach?:
Czego Pan/Pani oczekuje od Kancelarii?:krótkiej porady prawnej
pisemnej opinii prawnej
przygotowania pisma procesowego
poprowadzenia negocjacji
poprowadzenia sprawy
Rozwiązać ten problem matematyczny  - *
 

Krótka informacja na temat upadłości z możliwością zawarcia układu

24.07.2013, 12:26 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 3164

Sąd ogłasza upadłość z możliwością zawarcia układu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika.

Cały artykuł...

Dyskusyjne stanowisko adw. dr Anny Rakowskiej-Treli dotyczące podstaw wpisów w księgach wieczystych

18.10.2015, 10:04 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 1140

...brak jest jakiegokolwiek przepisu prawa, który wyłączałby stosowanie art. 129 § 2 K.p.c. w postępowaniu wieczystoksięgowym, w szczególności w odniesieniu do odpisu poświadczonego przez notariusza....

Cały artykuł...