Kancelaria prowadzi sprawy karne, w tym też karne skarbowe i o wykroczenia.

Każda sprawa karna jest szczególna - nie ma dwóch podobnych spraw karnych. Często o powodzeniu w sprawie karnej decydują drobne szczegóły i szybka reakcja.  Dlatego też warto już w początkowym etapie sprawy skorzystać z pomocy profesjonalisty.

 INFORMACJA O SPRAWIE KARNEJ

Niniejsza informacja ma służyć pomocą osobom, które występują w sprawach karnych w charakterze podejrzanych i oskarżonych. Znajdą w niej Państwo jasne i czytelne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące obowiązków w sprawie karnej, jej przebiegu, czasu jej trwania i uczestnictwa w niej, kosztów jej prowadzenia i zasad ich ponoszenia.
Informacja została przygotowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie adwokat Anny Rakowskiej-Treli w kontaktach z Klientami w sprawach karnych.

 

W razie zamiaru powierzenia Kancelarii prowadzenia sprawy karnej, mogą Państwo najpierw wypełnić i odesłać formularz dostępny poniżej. Ułatwi to nam wszystkim pracę i usprawni przygotowanie strategii.

 

Wysłanie wypełnionego formularza bez wcześniejszego kontaktu z Kancelarią zostanie potraktowane jako prośba o wycenę prowadzenia sprawy.

Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
W sprawie karnej występuje Pan/Pani jako...:Podejrzany (oskarżony, obwiniony, skazany)
Pokrzywdzony
Jakie przestępstwo jest zarzucane w sprawie?:
Na jakim etapie obecnie jest sprawa?:Postępowanie przygotowawcze (dochodzenie, śledztwo)
Postępowanie przed sądem I instancji
Postępowanie przed sądem II instancji
Postępowanie kasacyjne
Postępowanie o ułaskawienie
Który organ (który sąd, prokuratura, komisariat policji) prowadzi postępowanie?:
Jakie jest Pana/Pani stanowisko wobec powyższego zarzutu?:
Jakiego efektu toczącego się postępowania Pan/Pani oczekuje?:
Aby udowodnić, że jesteś człowiekiem, należy rozwiązać ten problem  - *
 

W sprawie wykładni wykładni art. 226 § 1 Kodeksu karnego w świetle orzecznictwa

23.05.2012, 13:22 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 15609

W ostatnim czasie art. 226 § 1 Kodeksu karnego podlegał wykładni zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak i sądu Najwyższego. Należy podkreślić, że zaprezentowane poniżej stanowisko, pomimo jego uprzedniej akceptacji, nie zostało ostatecznie podzielone przez Sąd Najwyższy i przyjęte w jego orzecznictwie.

Cały artykuł...

Zobacz w zakładce "Prawo konstytucyjne":

 

Komentarz do art. 41 Konstytucji RP: na temat nietykalności osobistej, wolności osobistej, zatrzymania, tymczasowego aresztowania, pozbawienia wolności;

 

Komentarz do art. 42 Konstytucji RP: na temat pojęcia przestępstwa, prawa do obrony, domniemania niewinności.