INFORMACJA DLA NAJBLIŻSZYCH OSÓB ZATRZYMANYCH I TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH

Zatrzymanie to stosowany przez policję lub inne służby środek przymusu wobec osób trwający najdłużej 72 godziny.


Jeżeli zatrzymano osobę najbliższą – można próbować: dowiedzieć się w związku z jaką sprawą doszło do zatrzymania, uzyskać informację czy, a jeśli tak to kiedy planowane jest zwolnienie zatrzymanego. Policjanci mogą jednak odmówić podania jakichkolwiek szczegółów. Dzieje się tak bardzo często.


Po zatrzymaniu nie ma możliwości spotkania lub rozmowy z osobą zatrzymaną. Spotkać się i rozmawiać z zatrzymanym może jedynie adwokat. To, czy ustanowić adwokata, zależy od konkretnej sytuacji i oceny zatrzymanego i osób najbliższych.


Tymczasowe aresztowanie to izolacyjny środek zapobiegawczy stosowany wobec podejrzanych i oskarżonych wyłącznie przez sądy, którego celem jest zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania karnego. Za pierwszym razem jest stosowane na maksymalnie 3 miesiące, może jednak zostać przedłużone. Na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu można w ciągu 7 dniu napisać zażalenie, dlatego zasadne może być szybkie ustanowienie adwokata.


W czasie trwania tymczasowego aresztowania jedynie ustanowiony w sprawie adwokat może bez ograniczeń kontaktować się z osadzonym. Rodzina i inne osoby muszą każdorazowo uzyskać zgodę na widzenie - od prokuratora lub sądu prowadzącego sprawę. Zazwyczaj na początkowym etapie postępowania zgody takie nie są udzielane. Aby uzyskać zgodę – trzeba napisać wniosek (wzór dostępny w Kancelarii).


W Areszcie Śledczym w Łodzi widzenia odbywają się według następującego grafiku:
poniedziałek - osadzeni z nazwiskami na litery od A do H; wtorek - osadzeni z nazwiskami na litery od I do Ł; środa - osadzeni z nazwiskami na litery od M do P; czwartek - osadzeni z nazwiskami na litery od R do T; piątek - osadzeni z nazwiskami na litery od U do Ż; niedziela - osadzeni zatrudnieni.


Z aresztowanym można też porozumiewać się listownie – należy jednak pamiętać, że treść listów (z wyjątkiem listów obrońcy) podlega kontroli organów prowadzących postępowanie, w związku z czym procedura ich doręczania trwa długo.


Aresztowanemu należy także przekazać paczkę z ubraniami i środkami higieny, gdyż zazwyczaj jest on umieszczany w areszcie w sposób niespodziewany i nie ma przy sobie potrzebnych rzeczy. Aby przekazać paczkę, trzeba uzyskać zgodę Dyrektora aresztu. Paczka jest sprawdzana, czy nie ma w niej przedmiotów niedozwolonych. Paczkę można przekazać na dwa sposoby: pocztą lub odnosząc do bramy aresztu/zakładu karnego w godzinach przyjmowania paczek bądź na widzenie. Przydatny jest także spis zawartości. Przyjęcie paczki odbywa się na podstawie talonu.


Osadzonemu w AŚ w Łodzi przysługuje paczka żywnościowa raz na kwartał do 5 kg wagi, produkty muszą być w opakowaniach umożliwiających sprawdzenie ich zawartości - przysługuje również paczka higieniczno- odzieżowa raz na miesiąc, do 3 kg wagi. Mogą się w niej znajdować artykuły umożliwiające sprawdzenie ich zawartości np. dezodorant w sztyfcie, papier toaletowy, mydło w kostce, proszek przesypany do przezroczystej foliówki, krem do twarzy, maszynki do golenia, artykuły piśmienne: znaczki, koperty, zeszyty, długopisy oraz bielizna osobista.

 

Kontakt do Aresztu Śledczego w Łodzi:
Adres: 91-729 Łódź, ul. Smutna 21
Telefon - sekretariat: (42) 675-03-24 / (42) 675-03-30.