Prawo pracy

Poniżej znajdą Państwo omówienie w formie artykułów niektórych budzących wątpliwości problemów z zakresu prawa pracy

 

Ochrona stosunku pracy radnego

04.01.2012, 19:05 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 3709

Status prawny radnych uregulowany został w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – w stosunku do radnych rad gmin, w ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – w stosunku do rad powiatów oraz w ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa – w stosunku do radnych sejmików wojewódzkich.
 

Cały artykuł...

Oddelegowanie na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy

18.09.2011, 11:53 , Anna Rakowska-Trela | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 6143

Jak wynika z art. 42 § 4 pracodawca może skierować pracownika do innej pracy...

Nadto art. 42 § 4 stanowi, że pracodawca może powierzyć pracownikowi  wykonywanie innej pracy w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy...

Cały artykuł...