Rozwód

Sąd orzeka rozwód jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Za trwały rozkład pożycia uważa się zerwanie ogółu więzi między małżonkami w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej.

 

Dla wniesienia pozwu rozwodowego konieczne jest:
• wskazanie ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków – od tego zależy właściwość sądu;
• wskazanie aktualnych miejsc zamieszkania małżonków;

• podjęcie decyzji, czy rozwód ma być orzeczony bez winy, czy z winy jednego z małżonków (pamiętając o tym, że Sąd orzeknie rozwód bez winy jedynie, gdy zgodę na to wyrażą oboje małżonkowie, a jeśli nie ma na to zgody, to Sąd nie „waży” winy);

• podjęcie decyzji co do korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania (jeśli sytuacja taka ma miejsce);

• podjęcie decyzji co do ewentualnych alimentów na swoją rzecz;

• podjęcie decyzji co do miejsca zamieszkania i władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi

• podjęcie decyzji co do alimentów na rzecz dzieci;

 

• zgromadzenie dokumentów i środków pieniężnych:
- ZUPEŁNY odpis małżeństwa;
- odpis urodzenia każdego dziecka;
- zaświadczenie o wysokości zarobków;
- tytułem wpisu sądowego: 600 zł.

 

UWAGA: Sprawa o podział majątku to odrębna sprawa, która może być prowadzona dopiero po orzeczeniu rozwodu (chyba że małżonkowie zgadzają się co do sposobu podziału).

 

W razie zamiaru powierzenia Kancelarii prowadzenia sprawy rozwodowej, mogą Państwo najpierw wypełnić i odesłać formularz dostępny poniżej. Ułatwi to nam wszystkim pracę i usprawni przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Wysłanie wypełnionego formularza bez wcześniejszego kontaktu z Kancelarią zostanie potraktowane jako prośba o wycenę prowadzenia sprawy.
 

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
wskazanie ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków – od tego zależy właściwość sądu:
wskazanie aktualnych miejsc zamieszkania małżonków:
podjęcie decyzji, czy rozwód ma być orzeczony bez winy, czy z winy jednego z małżonków (pamiętając o tym, że Sąd orzeknie rozwód bez winy jedynie, gdy zgodę na to wyrażą oboje małżonkowie, a jeśli nie ma na to zgody, to Sąd nie „waży” winy):
podjęcie decyzji co do korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania (jeśli sytuacja taka ma miejsce):
podjęcie decyzji co do alimentów na rzecz dzieci:
kiedy małżeństwo zostało zawarte?:
kiedy zaczęło się dziać coś nie tak?:
na czym polegały problemy?:
kiedy i dlaczego doszedł Pan/Pani do wniosku, że małżeństwa nie da się uratować?:
czy nadal mieszkają Państwo razem – jeśli nie, to dlaczego?:
kto i na jakie okoliczności ma zeznawać w sprawie jako świadek? (konieczne jeśli są dzieci lub rozwód ma być orzeczony z winy małżonka):
jaka jest sytuacja dzieci? – czy się uczą – gdzie, ile kosztuje ich utrzymanie, czy są zdrowe, z kim są bardziej związane, jak przeżywają sytuację w rodzinie:
jak ma wyglądać wspólna opieka nad dziećmi (np. ustalenie kontaktów, decyzje, które mają być podejmowane wspólnie):
Aby udowodnić, że jesteś człowiekiem, należy rozwiązać ten problem  + *