Komentarze

Konstytucyjność zaskarżonych przepisów kodeksu wyborczego

Dnia 20 lipca 2011 roku Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie K 9/11, dotyczącej zgodności z Konstytucyją niektórych przepisów Kodeksu wyborczego. Trybunał orzekł, że dwudniowe wybory są niezgodne z konstytucją. Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika - zgodne z konstytucją. Spoty i bilbordy zostają. Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Senatu są zgodne z konstytucją...W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: