Komentarze

Zasady prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce (współautorka: dr Anna Chmielarz)

W polskim prawie wyborczym brak jest legalnej definicji kampanii wyborczej. Tym samym aby ustalić, czym jest kampania wyborcza, warto sięgnąć do dorobku nauki prawa. Najszerzej rzecz ujmując, kampania wyborcza postrzegana może być jako całokształt przedsięwzięć wyborczych podejmowanych w czasie, miejscu i formie wyraźnie określonych prawem...W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: