Komentarze

Oddelegowanie na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy

Jak wynika z art. 42 § 4 pracodawca może skierować pracownika do innej pracy...

Nadto art. 42 § 4 stanowi, że pracodawca może powierzyć pracownikowi  wykonywanie innej pracy w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy...W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: