Komentarze

Ochrona stosunku pracy radnego

Status prawny radnych uregulowany został w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – w stosunku do radnych rad gmin, w ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – w stosunku do rad powiatów oraz w ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa – w stosunku do radnych sejmików wojewódzkich.
 W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: