Komentarze

O jednolitą procedurę wyborczą do Parlamentu Europejskiego

Począwszy od 1979 r. co pięć lat odbywają się powszechne i bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego (dalej też: PE). Podjęcie w 1976 r. decyzji o takim właśnie wyborze jego członków wynikało z szeregu przesłanek:W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: