Komentarze

W sprawie wykładni wykładni art. 226 § 1 Kodeksu karnego w świetle orzecznictwa

W ostatnim czasie art. 226 § 1 Kodeksu karnego podlegał wykładni zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak i sądu Najwyższego. Należy podkreślić, że zaprezentowane poniżej stanowisko, pomimo jego uprzedniej akceptacji, nie zostało ostatecznie podzielone przez Sąd Najwyższy i przyjęte w jego orzecznictwie.W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: