Komentarze

Cisza wyborcza a partycypacja wyborcza

   W Raporcie „Obywatele i wybory” Autorzy przedstawili szereg propozycji, mających na celu zwiększenie partycypacji wyborczej. Należy ocenić, że część z nich, jak np. postulat zapewnienia skuteczniejszej edukacji obywatelskiej, wprowadzenie centralnego i elektronicznego rejestru wyborców, maksymalne ułatwienie procedury wpisywania się do rejestru po zniesieniu obowiązku meldunkowego, czy zapewnienie rzeczywistej dostępności lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych, wydaje się oczywiste. Co więcej, powinny być one postrzegane jako wynikające z wymogów cywilizacyjnych, rozwoju techniki i społeczeństwa obywatelskiego.
 W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: