Komentarze

Dyskusyjne stanowisko adw. dr Anny Rakowskiej-Treli dotyczące podstaw wpisów w księgach wieczystych

...brak jest jakiegokolwiek przepisu prawa, który wyłączałby stosowanie art. 129 § 2 K.p.c. w postępowaniu wieczystoksięgowym, w szczególności w odniesieniu do odpisu poświadczonego przez notariusza....W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: