Komentarze

Zameldowanie nie daje praw do lokalu

Ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także posiłkowo Kodeks cywilny. Ich przepisy wskazują, że każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. Obowiązek meldunkowy polega m.in. na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz:
Uwaga: Komentarze moderujemy niechętnie, ale komentarze o wulgarnej treści albo komentarze nie na temat będą usuwane. Dziękujemy za zrozumienie.