Komentarze

Prawo do dysponowania gruntem a pozwolenie na budowę

O ile posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością stanowi niezbędną przesłankę, od której zależy uzyskanie pozwolenia na budowę i organ prowadzący postępowanie ma prawo badać przed wydaniem decyzji o pozwoleniu, czy złożone oświadczenie jest zgodne ze stanem rzeczywistym, o tyle już po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nie ma podstawy prawnej, w oparciu o którą decyzja ta mogłaby być wzruszona na skutek utraty posiadanego wcześniej prawa do nieruchomości.W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz:
Uwaga: Komentarze moderujemy niechętnie, ale komentarze o wulgarnej treści albo komentarze nie na temat będą usuwane. Dziękujemy za zrozumienie.