Dopuszczalność skargi konstytucyjnej na akty wtórnego prawa europejskiego

17.11.2011, 08:46, Anna Rakowska-Trela

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wydał 16 listopada 2011 roku wyrok...


Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wydał 16 listopada 2011 roku wyrok (SK 45/09), w którym uznał, że przedmiotem skargi konstytucyjnej w rozumieniu art. 79 ust. 1 konstytucji może być ustawa lub inny akt normatywny, gdzie akt normatywny można rozumieć nie tylko jako akt normatywny wydany przez któryś z organów polskich, ale także - po spełnieniu dalszych warunków - akt wydany przez organ organizacji międzynarodowej, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska. Dotyczy to również aktów należących do prawa Unii Europejskiej, stanowionych przez instytucje tej organizacji. Akty takie wchodzą w skład powszechnie obowiązującego w Polsce porządku prawnego.

M. in. rozporządzenie unijne wykazuje cechy aktu normatywnego w rozumieniu art. 79 ust. 1 konstytucji. Jeżeli rozporządzenia unijne zawierają normy, na podstawie których sąd lub organ administracji publicznej orzeka ostatecznie o wolnościach lub prawach albo o obowiązkach jednostek, określonych w konstytucji, to mogą być być przedmiotem kontroli w postępowaniu wszczętym w trybie skargi konstytucyjnej.
 

 
« Wstecz


Dyskusja: "Dopuszczalność skargi konstytucyjnej na akty wtórnego prawa europejskiego"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze