Oddelegowanie na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy

18.09.2011, 11:53, Anna Rakowska-Trela

Jak wynika z art. 42 § 4 pracodawca może skierować pracownika do innej pracy...

Nadto art. 42 § 4 stanowi, że pracodawca może powierzyć pracownikowi  wykonywanie innej pracy w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy...


Jak wynika z art. 42 § 4 pracodawca może skierować pracownika do innej pracy, nie zaś zmienić mu określone w umowie o pracę miejsce pracy, tym bardziej na inną, odległą od wskazanego w umowie o pracę miejsca pracy miejscowość. Pogląd, iż pracodawca nie ma prawa na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy oddelegować pracownika do innego niż wskazane w umowie miejsca pracy aprobowany jest powszechnie w orzecznictwie i piśmiennictwie (zob. T. Bińczycka-Majewska, Zmiana treści umownego stosunku pracy, Warszawa 1985, s. 48). Wskazuje się nadto ogólną prawidłowość, że „im bardziej dokładne oznaczenie miejsca świadczenia pracy, tym mniej możliwości dla pracodawcy do jego zmiany w trybie polecenia” (zob.: M. Gersdorf, Komentarz do art. 42 Kodeksu pracy, Serwis Prawniczy LexisNexis, stan prawny na dzień 18 stycznia 2011 roku).

Nadto art. 42 § 4 stanowi, że pracodawca może powierzyć pracownikowi na okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym wykonywanie innej pracy w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, przy czym w orzecznictwie przyjęto, że uzasadnione potrzeby muszą dotyczyć zakładu pracy jako całości, a nie tylko jednostki (komórki) organizacyjnej zakładu, do której pracownik został skierowany (aprobowany w komentarzach wyrok SN z 8 sierpnia 1979 r., I PR 55/79).

 
« Wstecz


Dyskusja: "Oddelegowanie na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze