Ramy czasowe kampanii wyborczej

18.09.2011, 11:40, Anna Rakowska-Trela

Problem prowadzenia kampanii wyborczej – agitacji wyborczej przed ogłoszeniem o zarządzeniu wyborów...


Problem prowadzenia kampanii wyborczej – agitacji wyborczej przed ogłoszeniem o zarządzeniu wyborów.
Prowadzenie agitacji przed zarządzeniem wyborów na rzecz określonych, przyszłych kandydatów przez partie polityczne jest z punktu widzenia Kodeksu wyborczego przedwczesne i niepożądane.

Taką ocenę wyraziła zresztą także Państwowa Komisja Wyborcza, wskazując, że:
- „prowadzenie agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów zamierzających uczestniczyć w wyborach powinno się odbywać wyłącznie w ramach kampanii wyborczej” oraz że „podmioty zamierzające uczestniczyć w wyborach powinny […], przed zarządzeniem wyborów, powstrzymać się od agitacji wyborczej na rzecz przyszłych kandydatów zważywszy też na fakt, iż wyłączność na prowadzenie kampanii wyborczej posiadają komitety wyborcze”, podkreślając, że „utworzenie komitetu wyborczego możliwe jest dopiero po zarządzeniu wyborów” (Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2005 r. o sposobie, miejscu i czasie prowadzenia kampanii wyborczej, ZPOW-654-5/05).
- „z niepokojem dostrzega prowadzenie - przez osoby mniej lub bardziej oficjalnie promowane przez różne środowiska lub partie polityczne, reprezentujące wszystkie strony sceny politycznej - takich działań, które co prawda z przedstawionych wyżej względów formalnych nie mogą być uznane za kampanię wyborczą sensu stricto, poddaną wszelkim rygorom przepisów Ordynacji, ale które mają wszelkie cechy działań kampanijnych, […] zachowania noszące od strony materialnej cechy charakterystyczne dla klasycznej kampanii wyborczej, to jest organizowanie spotkań i wystąpień, podczas których zarówno ich organizatorzy, jak i główni bohaterowie, w sposób bezpośredni określają te kontakty mianem mitingów wyborczych lub spotkań z kandydatami, budowanie stron internetowych, na których określone osoby występują jako kandydaci, etc”. - „dwudziestoletni już okres budowania demokratycznego państwa prawa dostarczył należytej miary doświadczeń, która powinna ułatwić klasie politycznej wytyczenie granicy pomiędzy działaniami korzystającymi z konstytucyjnej ochrony swobody działalności partii politycznych i innych wolności konstytucyjnych, w tym wolności słowa, które nie mogą być ograniczane przepisami ustawy, a działaniami o charakterze czysto agitacyjnym, nakierowanym na instrumentalne obejście przepisów Ordynacji” (Stanowisko Państwowej komisji wyborczej z dnia 22 marca 2010 r. w związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ZPOW-603-4/10).


Jednak z uwagi na brak sankcji za podejmowanie tego typu działań, a jednocześnie fakt, że promocja własnych liderów i programów może być uznana za mieszczącą się w statutowej, „codziennej” działalności partii politycznych, nie sposób wyeliminować zachowania stanowiące przejaw kampanii jeszcze przed jej rozpoczęciem.
 

 
« Wstecz


Dyskusja: "Ramy czasowe kampanii wyborczej"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze