Naszym celem jest, aby byli Państwo zadowoleni z usług Kancelarii. Dlatego przed zawarciem umowy analizujemy problem, określając szanse na osiągnięcie zamierzonego celu i konsultujemy z Klientem dalszy sposób postępowania.

 

Na Państwa życzenie Kancelaria może przygotować "Materiały informacyjne", tj. zestaw przepisów związanych z analizowanym problemem, celem umożliwienia samodzielnego zapoznania się z prawem obowiązującym w danej dziedzinie.

 

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem.

med_1114641801-11

Kancelaria stosuje dwa systemy rozliczeń:

1. wynagrodzenie ryczałtowe, czyli określenie z góry kwoty wynagrodzenia;

2. wynagrodzenie godzinowe, w sytuacjach, gdy nie można przewidzieć z góry nakładu pracy i czasu niezbędnego dla rozwiązania zagadnienia.

 

Wynagrodzenie co do zasady płatne jest z góry. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Porady prawne i sporządzanie pism

Wynagrodzenie za porady prawne i sporządzanie pism z zasady ustalane jest z góry, ryczałtowo, w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego, terminu, w jakim porada lub pismo mają być przygotowane oraz czynności, które muszą być przeprowadzone dla wykonania zlecenia (np. analiza akt sprawy poza siedzibą Kancelarii).

 

Sprawy sądowe

Wysokość wynagrodzenia w sprawach sądowych jest ustalana w umowie z klientem z sposób określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015, poz. 1800).

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł - 120 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 360 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 1200 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 2400 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 4800 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 7200 zł;
7) powyżej 200 000 zł - 14 400 zł.

 

Stała obsługa prawna

Za stałą obsługę prawną ustalana jest ryczałtowa stawka miesięczna, w zależności od stopnia skomplikowania, ilości i rodzaju czynności, których realizacji Zamawiający oczekuje od Kancelarii. W razie dużej zmienności czasu poświęcanego Klientowi w ramach umowy, możliwe jest także zastosowanie stawki godzinowej.

 

Negocjacje

Za udział w imieniu Klienta w negocjacjach i asystowanie przy sporządzaniu umów zazwyczaj stosowana jest rozliczenie godzinowe.

 

Informację na temat wysokości wynagrodzenia w konkretnej sprawie można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową, w tym także w zapytaniu o poradę on-line.


 

 

 

 

W związku z tym, że 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest w zakładce RODO.