Porady on-line

335295_1526

Kancelaria świadczy również usługi porady on-line poprzez elektroniczną obsługę klienta. Usługa ta umożliwia uzyskanie szybkiej pomocy prawnej, w tym porady, opinii prawnej, pisma procesowego lub projektu umowy umowy. Kontakt z Klientem odbywa się drogą korespondencyjną (e-mail, fax, telefon).

 

Aby uzyskać pomoc prawną on-line należy:
Przesłać e-mail na adres anna.rakowska@adwokatura.pl z opisem sprawy lub problemu prawnego (można także skorzystać z poniższego formularza) . W ciągu 24 h Kancelaria udzieli odpowiedzi, wskazując wysokość i sposób uiszczenia wynagrodzenia oraz wymieniając informacje i dokumenty niezbędne do prawidłowego wywiązania się z zamówienia. Usługa zostanie wykonana w umówionym wcześniej terminie po dokonaniu wpłaty, dostarczeniu wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów.
 

 

Zapytanie o poradę on-line

Imię i nazwisko:
Firma:
Adres e-mail nadawcy *:
Rodzaj problemu:prawo cywilne, odszkodowania, dochodzenie należności
prawo rodzinne
prawo karne, prawo wykroczeń
prawo handlowe i gospodarcze
prawo konstytucyjne, administracyjne
inne
Opis problemu *:
Oczekuję *:krótkiej porady prawnej
opinii prawnej na piśmie
przygotowania pisma
poprowadzenia sprawy
Udowodnij, że jesteś człowiekiem! Rozwiązać ten problem  + *